Bidh na cuantan mara ann an sàmhchair

Tha gaoth biorach a ‘bualadh

Chan eil soidhnichean ri leantainn

Eadar a ‘mhuir agus an linne

Roimheam loidhne

 

Sruth a ‘chlò

sgaoileadh a-steach air fhèin

Bidh fraoch a ‘gluasad mar tonnan

Air na beanntan

 

Alba, Sasainn

Sasainn, Alba

 

Heal an dèidh do sheal

Eadar craobh, ri taobh glanadh

Bidh caoraich a ‘giùlan bho chonn-smachd iomallach

Tha a ‘ghrian a’ sruthadh dhan iar

Bidh cnuic a ‘fàs mar fhuaran orains

 

Tha fuachd sneachda a ‘dèanamh a slighe,

tro na cnàmhan

Air adhart, thu fhèin! A ‘mhuir

Chan eil a ‘mhuir ann

A ‘falach air cùl geal glas tana